Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Funkciju (iespēju) izvēle
44
Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet taustiņu 
[m].
Nospiediet [i-Function] uz i-Function objektīva, un tad 
nospiediet [N] uz kameras.
Izvēlieties fotoattēla kvalitātes iespēju.
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
iFn plus funkcijas izmantošana
Uz i-Function objektīva, nospiediet [i-Function], un tad nospiediet [N], 
[W], vai [a] uz kameras. Jūs varat sākt piešķirtās funkcijas, vai atvērt 
iestatījumu izvēlni ar i-Function. 
Piem. Piešķirt fotoattēla kvalitātes funkciju mērīšanas pogai
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz P, A, S vai M.
Nospiediet [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 iFn iestatīšana 
ĺ
 iFn Plus 
ĺ
 
Mērīšana 
ĺ
 Kvalitāte.
Nospiediet [m].
Izvēlieties iFn iestatīšana 
ĺ
 Režīms 
ĺ
 iFn Plus.