Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
4
Informācija attiecībā uz veselību un drošību
Zibspuldzes uzliesmojuma laikā nepieskarieties tai.
Zibspuldze uzliesmojuma laikā spēcīgi uzkarst un var apdedzināt ādu.
Ja izmantojat maiņstrāvas lādētāju, izslēdziet kameru pirms 
barošanas avota atvienošanas no maiņstrāvas lādētāja.
Tā nedarīšana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, kad tas netiek 
izmantots.
Tā nedarīšana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Uzlādējot akumulatoru, neizmantojiet bojātu barošanas vadu, 
spraudni vai vaļīgu kontaktligzdu.
Pretējā gadījumā var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Neļaujiet maiņstrāvas lādētājam saskarties ar akumulatora +/- 
spailēm.
Pretējā gadījumā var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nenometiet kameru un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.
To darot var sabojāt ekrānu vai ārējās vai iekšējās daļas.
Ievērojiet piesardzību, pievienojot kabeļus, kā arī ievietojot 
baterijas vai atmiņas kartes.
Nepareizi izmantojot savienotājus, nepareizi pievienojot kabeļus 
vai nepareizi ievietojot akumulatoru un atmiņas kartes, var sabojāt 
pieslēgvietas, savienotājus un piederumus.
Neļaujiet karšu magnētiskajām svītrām nonākt saskarē ar 
kameras korpusu.
Pretējā gadījuma var tikt bojāta vai dzēsta kartēs esošā informācija.
Nelietojiet bojātu akumulatoru vai atmiņas karti.
Pretējā gadījumā pastāv risks saņemt elektriskās strāvas triecienu, kā arī 
izraisīt kameras darbības traucējumus vai ugunsgrēku.
Nenovietojiet kameru magnētiskajos laukos vai to tuvumā.
Ja iepriekš minētais netiek ievērots, kamera var darboties kļūdaini. 
Nelietojiet kameru, ja ekrāns ir bojāts. 
Ja ir bojātas daļas no stikla vai akrila, apmeklējiet Samsung apkopes 
centru, lai veiktu kameras remontu.