Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Piederumi
54
Ārējās zibspuldzes pievienošana
Noņemiet pieslēgumvietas vāku no kameras.
Montējiet zibspuldzi, ieslidinot to pieslēgumvietā.
• 
Lai atlaistu zibspuldzi, saudzīgi izvelciet zibspuldzi, vienlaikus 
nospiežot pogu PUSH.
Nospiediet uz zibspuldzes esošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
• 
Varat uzņemt fotoattēlu ar zibspuldzi, kas nav pilnībā uzlādēta, bet ieteicams 
izmantot pilnībā uzlādētu zibspuldzi.
• 
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma.
• 
Starp abiem zibspuldzes uzliesmojumiem ir pauze. Nepārvietojiet kameru, 
kamēr nav noticis nākamais zibspuldzes uzliesmojums.
• 
Atsevišķu informāciju par papildu zibspuldzēm skatiet katras zibspuldzes 
lietotāja rokasgrāmatā.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātās zibspuldzes. Izmantojot 
nesaderīgas zibspuldzes, var sabojāt kameru.