Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
57
• 
Kamera var noteikt dažādus sižetus, pat tādus pašus objektus atkarībā no 
tādiem ārējiem faktoriem kā kameras vibrācija, apgaismojums vai attālums 
līdz objektam.
• 
Ja kamera neatpazīst piemērotu sižeta režīmu, tā izmanto viedā automātiskā 
režīma noklusējuma iestatījumus.
• 
Pat ja tā atklāj seju, atkarībā no objekta pozīcijas un apgaismojuma, kamera 
var neizvēlēties portreta režīmu.
• 
Pat ja tiek izmantots statīvs, kamera var nenoteikt statīva režīmu (
), ja 
objekts atrodas kustībā.
• 
Kamera patērē vairāk akumulatora jaudas, jo bieži maina iestatījumus, lai 
izvēlētos atbilstošos sižetus.
P Programmas režīms
Kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu un diafragmas atvēruma 
vērtību, lai varētu panākt optimālu ekspozīcijas vērtību.
Šis režīms noder, ja vēlaties veikt pastāvīgas ekspozīcijas uzņēmumus ar 
opciju pielāgot citus iestatījumus.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz P.
Iestatiet vēlamās iespējas. 
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.