Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
58
Programmas pārslēgšana
Funkcija Programmas pārslēgšana ļauj pielāgot aizvara ātrumu un 
diafragmas atvēruma vērtību, kamēr kamera uztur to pašu ekspozīciju. 
Ritinot komandripu pa kreisi vai pagriežot navigācijas pogu pretēji 
pulksteņa rādītāja virzienam, samazinās aizvara ātrums un palielinās 
diafragmas atvēruma lielums. Ritinot komandripu pa labi vai pagriežot 
navigācijas pogu pulksteņa rādītāja virzienā, palielinās aizvara ātrums un 
samazinās diafragmas atvēruma lielums. 
Minimālais aizvara ātrums
Iestatīt aizvara ātrumu, lai tas nebūtu mazāks par atlasīto ātrumu. Tomēr, ja 
optimālā ekspozīcijas vērtība nevar tikt iestatīta, jo ISO jutība ir sasniegusi 
maksimālo ISO vērtību, ko iestatījis Automātiskais ISO diapazons, aizvara 
ātrums var būt zemāks, nekā atlasītais minimālais aizvara ātrums.
Lai iestatītu minimālo 
aizvara ātrumu,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Minimālais Aizvara Ātrums 
ĺ
 iespēju.
• 
Šī funkcija pieejama tikai, kad ISO jutība iestatīta Automātisksrežīmā.
• 
Šī funkcija pieejama tikai Programma vai Diafragmas atvēruma prioritāte 
režīmā.