Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
5
Informācija attiecībā uz veselību un drošību
Pirms kameras lietošanas pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi.
Ražotājs neuzņemas atbildību par failu zaudējumu vai bojājumiem, kas 
radušies nepareizas kameras darbības vai nepareizas lietošanas dēļ.
Kamerā jāiesprauž USB kabeļa mazais gals.
Ievietojot kabeli otrādi, var tikt sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību 
par datu zudumiem.
Nenovietojiet objektīvu tiešos saules staros.
Tas var izmainīt attēlu sensora krāsas maiņu vai tā nepareizu darbību.
Ja kamera pārkarst, izņemiet akumulatoru un ļaujiet tam 
atdzist.
• 
Ilgstoši lietojot kameru, pārkarst akumulators un paaugstināties kameras 
iekšējā temperatūra. Ja kamera pārtrauc darbību, izņemiet akumulatoru 
un ļaujiet tam atdzist.
• 
Augsta iekšējā temperatūra var izraisīt trokšņus fotoattēlos. Tas ir 
normāli un neiespaido kameras vispārējo veiktspēju.
Nepieļaujiet mijiedarbību ar citām elektroniskām ierīcēm.
Kamera raida radiofrekvences (RF) signālus, kas var radīt darbības 
traucējumus citām neekranētām vai slikti ekranētām elektroniskām 
ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, 
medicīnas iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai 
transportlīdzekļos. Ja jūsu elektroniskajām ierīcēm radušies kādi 
darbības traucējumi, sazinieties ar to ražotājiem. Lai novērstu nevēlamus 
traucējumus, lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātas ierīces un 
piederumus.
Izmantojiet kameru, turot to normālā stāvoklī.
Neaiztieciet kamerā iebūvēto antenu.
Datu pārsūtīšana un jūsu atbildība
• 
Datiem, kas pārsūtīti, izmantojot bezvadu lokālo tīklu, var rasties 
noplūde, tādēļ nepārsūtiet svarīgus datus publiskās vietās vai atvērtos 
tīklos. 
• 
Kameras ražotājs nav atbildīgs par jebkādu datu pārsūtīšanu, kas pārkāpj 
autortiesības, nav saskaņā ar likumiem par preču zīmēm, intelektuālo 
īpašumu vai pārkāpj sabiedrības tikumības normas.