Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
59
A Diafragmas atvēruma prioritātes režīms
Diafragmas atvēruma prioritātes režīmā kamera automātiski aprēķina 
aizvara ātrumu atbilstoši izvēlētajai diafragmas atvēruma lielumam. 
Varat pielāgot lauka dziļumu (DOF), mainot diafragmas atvēruma lielumu. 
Šis režīms noder, uzņemot portretus, ziedus, vai ainavas.
Liels lauka dziļums 
Neliels lauka dziļums
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz A.
Ritiniet komandripu vai pagrieziet navigācijas pogu, lai 
pielāgotu diafragmas atvēruma lielumu.
• 
Diafragmas atvēruma lielumu var arī pielāgot, nospiežot [f], 
pārejot uz diafragmas atvēruma lielumu, un tad ritinot komandripu 
vai velkot ekrānu.
Iestatiet vēlamās iespējas. 
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
• 
Zema apgaismojuma iestatījumos jāpalielina ISO jutība, lai nepieļautu 
fotoattēlu izplūšanu.
• 
Lai iestatītu minimālo aizvara ātrumu, Uzņemšanas režīmā, nospiediet 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Minimālais Aizvara Ātrums 
ĺ
 iespēju.