Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
60
S Aizvara prioritātes režīms
Aizvara prioritātes režīmā kamera automātiski pielāgo diafragmas 
atvēruma vērtību atbilstoši izvēlētajam aizvara ātrumam. Šis režīms 
noder, uzņemot fotoattēlus vai kustīgus objektus vai veidojot fotoattēlā 
trasēšanas efektus.
Piemēram, iestatiet aizvara ātrumu virs 1/500 sek., lai objekts sastingtu. Lai 
objekts izskatītos izplūdis, iestatiet aizvara ātrumu zem 1/30 sek.
Mazs aizvara ātrums
Liels aizvara ātrums
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz S.
Ritiniet komandripu vai pagrieziet navigācijas pogu, lai 
pielāgotu aizvara ātrumu.
• 
Aizvara ātrumu var arī pielāgot, nospiežot [f], pārejot uz aizvara 
ātrumu, un tad ritinot komandripu vai velkot ekrānu.
Iestatiet vēlamās iespējas. 
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
Lai kompensētu samazināto apgaismojuma daudzumu, ko pieļauj liels aizvara 
ātrums, atveriet diafragmas atvērumu un ielaidiet vairāk gaismas. Ja fotoattēli 
joprojām ir pārāk tumši, paaugstiniet ISO vērtību.