Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
61
M Manuālais režīms
Manuālais režīms ļauj manuāli pielāgot aizvara ātrumu un diafragmas 
atvēruma vērtību. Šajā režīmā varat pilnībā kontrolēt fotoattēlu ekspozīciju.
Šis režīms noder kontrolētā uzņemšanas vidē, piemēram, studijā, vai, kad 
jāprecizē kameras iestatījumi. Manuālais režīms ieteicams arī nakts sižetu 
vai uguņošanas uzņemšanai.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz M.
Ritiniet komandripu, lai pielāgotu aizvara ātrumu.
Pagrieziet navigācijas pogu, lai pielāgotu diafragmas atvēruma 
vērtību. 
• 
Aizvara ātrumu vai diafragmas atvēruma lielumu var arī pielāgot, 
nospiežot [f], pārejot uz aizvara ātrumu vai diafragmas atvēruma 
lielumu, un tad ritinot komandripu vai velkot ekrānu.
Iestatiet vēlamās iespējas.
Līdz pusei nospiediet pogu [Aizvars], lai iestatītu fokusu, un 
pēc tam nospiediet [Aizvars], lai uzņemtu fotoattēlu.
Kadrēšanas Režīma izmantošana
Pielāgojot diafragmas atvēruma vērtību vai aizvara ātrumu, ekspozīcija 
mainās atbilstoši iestatījumiem, tādējādi var satumst ekrāns. Kad ieslēgta šī 
funkcija, displeja spilgtums ir pastāvīgs neatkarīgi no iestatījumiem, tāpēc 
var labāk kadrēt uzņēmumu.
Lai izmantotu 
Kadrēšanas 
Režīms,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Kadrēšanas režīms 
ĺ
 iespēja.