Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
62
Bulb funkcijas izmantošana
Izmantojiet Bulb funkciju, lai uzņemtu nakts sižetus vai naksnīgas debesis. 
Kamēr turat nospiestu [Aizvars], aizvars ir atvērts, tāpēc var veidot 
kustīgus gaismas efektus.
Lai izmantotu 
spuldzi,
Pilnībā ritinot komandripu pa kreisi līdz Bulb 
ĺ
 Nospiediet un 
turiet [Aizvars] vēlamo laiku.
• 
Iestatot augstu ISO vērtību vai atverot aizvaru uz ilgāku laiku, var palielināties 
attēla troksnis.
• 
Ar Bulb funkciju nevar izmantot vadības iespējas, zibspuldzi un Viena 
pieskāriena uzņemšana.
• 
Bulb funkcija ir pieejama tikai manuālajā režīmā.
• 
Lai stabilizētu kameru, lietojiet statīvu un aizvara atlaišanu.
• 
Jo ilgāk atverat aizvaru, jo ilgāk tiek saglabāts fotoattēls. Kamēr kamera 
saglabā fotoattēlu, neizslēdziet kameru. 
• 
Ja ilgstoši izmantojat šo funkciju, akumulatoram ir jābūt pilnīgi uzlādētam.