Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
63
T U Pielāgots režīms
Pielāgots režīms jums ļauj izveidot savus uzņemšanas režīmus, pielāgojot 
opcijas un tās saglabājot. Saglabājiet bieži lietotos iespēju iestatījumus, 
un tad atveriet tos kā savu uzņemšanas režīmu, kas pielāgots uzņemšanas 
videi. Izmantojiet pielāgoto režīmu kad jūs uzņemat fotoattēlus dažādās 
vidēs, jums ir vēlami uzņemšanas iestatījumu, vai jūs bieži izmantojat 
iepriekš iestatītās iespējas noteiktos apstākļos.
Pielāgoto režīmu saglabāšana
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz P, A, S, M, T, vai U.
Iestatiet uzņemšanas opcijas.
Nospiediet [m], un tad izvēlieties d 
ĺ
 Pārvaldīt 
pielāgoto režīmu 
ĺ
 Saglabāt.
• 
Jūs arī varat saglabāt pielāgoto režīmu pieskaroties 
 uz ekrāna.
• 
Jūs varat arī saglabāt pielāgoto režīmu nospiežot [f], un tad 
pieskaroties 
.
Pārbaudiet uzņemšanas iespējas, un tad izvēlieties Saglabāt.
Izmantojiet ekrānā redzamo tastatūru, lai ievadītu režīma 
nosaukumu. (139. lpp.)
Nospiediet [o], lai saglabātu režīmu.
Var sūtīt līdz pat 10 pielāgotiem režīmiem.
Pielāgoto režīmu izvēle
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz T vai U.
Ritiniet uz saglabātu pielāgoto režīmu uznirstošajā logā, un 
tad izvēlieties .
• 
Jūs varat arī nospiest [m], un tad izvēlēties d 
ĺ
 Pārvaldīt 
pielāgoto režīmu 
ĺ
 Atvērts 
ĺ
 režīmu.
• 
Ja nav saglabāts pielāgots režīms, jūs varat izvēlēties uzņemšanas 
režīmu, no kameras uznirstošā loga, iestatīt uzņemšanas iespējas, 
un saglabāt jaunus pielāgotus režīmus. 
Pārbaudiet uzņemšanas iespējas, un tad izvēlieties Labi.