Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
69
Panorāmisko fotoattēlu uzņemšana
2D vai 3D panorāmisku fotoattēlu uzņemšana. Uzņemtos 3D panorāmiskos 
fotoattēlus var skatīt tikai 3D televizorā vai 3D monitorā.
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz s, un pēc tam izvēlieties 
Panorāma.
Nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Panorāma 
ĺ
 Tiešā panorāma 
vai 3D.
Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet taustiņu 
[m].
Lai sāktu uzņemšanu, nospiediet un turiet [Aizvars].
Ar nospiestu [Aizvars], lēnām pārvietojiet kameru vēlamajā 
virzienā.
• 
3D panorāmas režīmā sižetu var uzņemt tikai horizontālos virzienos.
• 
Tiek parādīta kustības virziena bultiņa, un viss uzņemamais attēls 
tiek parādīts priekšskatījuma lodziņā.
• 
Kad sižeti ir pielāgoti, kamera automātiski uzņem nākamo 
fotoattēlu.
Kad pabeigts, atlaidiet [Aizvars].
• 
Kamera automātiski saglabās uzņēmumus vienā fotoattēlā.
• 
Ja uzņemšanas laikā atlaidīsiet [Aizvars], panorāmiskā uzņemšana 
tiek pārtraukta un uzņemtie fotoattēli tiek saglabāti.