Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
72
Video ierakstīšana
Uzņemšanas režīmā Full HD video (1920X1080) var ierakstīt, nospiežot  
 (Video ierakstīšana). Kamera ļauj uzņemt līdz 29 minūtēm un  
59 sekundēm garus video, līdz faila lielums sasniedz 4 GB, pie 60, 30, 24 vai  
15 kadriem sekundē un saglabā tos MP4 (H.264) formātā. (1920X1080  
(60 kadri sekundē), jūs varat ierakstīt līdz pat 21 minūtes un 15 sekundes.) 
60 kadri sekundē ir pieejami tikai ar 1920X1080 un 1280X720, bet 24 kadri 
sekundē ir pieejami tikai ar 1920X810. 15 kadri sekundē ir pieejami tikai ar 
dažām viedā filtra iespējām. Skaņa tiek ierakstīta caur kameras mikrofonu. 
(Ja jūs pievienojat ārējo mikrofonu, skaņa tiks ierakstīti izmantojot ārējo 
mikrofonu.)
Ekspozīciju var iestatīt, pielāgojot izvēlētā režīma diafragmas atvēruma 
lielumu un aizvara ātrumu. Video ieraksta laikā izmantojot objektīvu, 
kam nav AF/MF slēdža, nospiediet [F], lai deaktivētu vai aktivizētu AF 
funkciju. Izmantojot objektīvu, kam ir AF/MF slēdzis, AF funkcija darbojas 
atbilstoši slēdža iestatījumiem.
Izvēlieties Efekta spēks, lai sižets pakāpeniski parādītos vai izzustu. Lai 
iestatītu ierakstīšanas iespējas, var arī izvēlēties BalssMikrofona vēja 
noslāpēšana
 vai citas iespējas. (116. lpp.)
Pagrieziet režīmu pārslēgu uz t, P, A, S, M, T, U, 
i, vai s.
• 
Dažos režīmos šī funkcija var nedarboties.
Iestatiet vēlamās iespējas.
Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu 
 (Video ierakstīšana).
Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu 
 (Video 
ierakstīšana).
• 
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ir jaunākais video kodēšanas formāts, kas 
izveidots 2003. gadā sadarbībā ar ISO-IEC un ITU-T. Tā kā šis formāts izmanto 
augstas kompresijas ātrumu, var saglabāt vairāk datu mazākā atmiņā.
• 
Ja jums ir attēlu stabilizatora opcija vai, uzņemot filmu, kamera var ierakstīt 
attēlu stabilizatora skaņu,
• 
Tālummaiņas skaņu vai citas objektīva skaņas var ierakstīt, pielāgojot 
objektīvu, kamēr tiek ierakstīts video.
• 
Izmantojot papildu video objektīvu, netiek ierakstīta automātiskā fokusa 
skaņa.
• 
Noņemot kameras objektīvu, kamēr tiek ierakstīts video, ieraksts tiks 
pārtraukts. Nemainiet objektīvu ieraksta laikā.
• 
Filmas ieraksta laikā piestiprinot vai noņemot ārējo mikrofonu, skaņa tiks 
ierakstīta, izmantojot kameras mikrofonu.