Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Uzņemšanas režīmi
73
• 
Filma ieraksta laikā pēkšņi mainot kameras uzņemšanas leņķi, kamera var 
neierakstīt attēlus precīzi. Lai mazinātu kameras vibrāciju, lietojiet statīvu.
• 
Video ierakstīšanas laikā kamera atbalsta tikai Daudzpunktu AF funkciju. 
Nevar izmantot citas fokusa apgabala iestatījumu funkcijas, piemēram, Sejas 
noteikšanas AF.
• 
Ja video faila izmērs pārsniedz 4 GB, kamera automātiski aptur ierakstu pat, ja 
nav sasniegts maksimālais ieraksta laiks (29 minūtes un 59 sekundes).
• 
Izmantojot lēni rakstošu atmiņas karti, video ieraksts var tikt pārtraukts, 
jo karte nevar apstrādāt datus video uzņemšanas ātrumā. Tādā gadījumā 
nomainiet karti pret ātrāku atmiņas karti vai samaziniet video izmēru 
(piemēram, 1280X720 uz 640X480).
• 
Formatējot atmiņas karti, vienmēr formatējiet, izmantojot kameru. Formatējot 
ar citu kameru vai datoru, var pazust kartes faili vai mainīties kartes ietilpība.
• 
Kad nospiežat video ierakstīšanas pogu, Z izslēdzas.
• 
Ierakstot video ar tādu pašu ISO jutību, krāns var būt tumšāks nekā fotoattēlu 
uzņemšanas laikā. Pielāgojiet ISO jutību.
• 
Ierakstot video P, A, vai S režīmā, ISO tiek automātiski iestatīts uz 
Automātisks.
3D režīms
3D fotoattēlus var video var uzņemt ar papildu 3D objektīvu.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D objektīvs (piemērs)
Iestatiet 2D/3D slēdzi objektīvam uz 3D un tad uzņemiet fotoattēlu vai 
video 1,5–5 m attālumā no objekta.