Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
80
80
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
OLED krāsa
Iestatiet kameru optimizēt krāsas OLED ekrānam, kad jūs uzņemat vai 
atskaņojat fotoattēlus. OLED ekrānam ir plašāks krāsu atveidošanas 
diapazons nekā šķidro kristālu ekrānam un tas rada spilgtākas, dabīgākas 
krāsas.
Lai iestatītu OLED 
krāsu,
 
Uzņemšanas režīmā, pieskarieties [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 OLED 
krāsa 
ĺ
 iespējai.