Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
82
Uzņemšanas funkcijas > 
Baltā balanss
Baltā balansa priekšiestatīto iespēju pielāgošana
Varat pielāgot arī priekšiestatītās baltā balansa opcijas.
Lai pielāgotu 
priekšiestatītās 
opcijas,
Uzņemšanas režīmā, nospiediet [C] 
ĺ
 iespēju 
ĺ
 [D] 
ĺ
 ritiniet komandripu vai pagrieziet navigācijas pogu, vai 
nospiediet [D/I/C/F]. 
Baltā balanss : Dienasgaisma
Atpakaļ
Iestatīt
Atiestatīt
Varat arī pieskarties zonai uz ekrāna.
Piemēri
Automātisks bb
Dienasgaisma
Fluorescējoša dienasgaisma
Volframs