Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
83
83
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Attēlu vednis ļauj fotoattēlam pielietot dažādus fotoattēla stilus, lai radītu 
dažādus noformējumus un emocionālu noskaņu. Varat arī izveidot un 
saglabāt savus fotoattēla stilus, pielāgojot katra stila krāsas, piesātinājumu, 
asumu un kontrastu.
Nav noteikumu, kas paredzētu, kādos apstākļos piemērots katrs stils. 
Eksperimentējiet ar dažādiem stiliem un atrodiet savus iestatījumus.
Lai iestatītu fotoattēla 
stilu,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Attēla vednis 
ĺ
 iespēja.
Piemēri
Standarts Spilgts
Portrets
Ainava
Mežs
Retro
Vēss
Mierīgs
Klasiskā
• 
Varat pielāgot priekšiestatīto stilu iestatījumu vērtību. Izvēlieties opciju  
Attēla vednis, nospiediet [D] un tad pielāgojiet krāsas, piesātinājumu, 
asumu vai kontrastu.
• 
Lai pielāgotu savu attēlu vedni, izvēlieties 
 vai 
, un tad pielāgojiet 
krāsas, piesātinājumu, asumu un kontrastu.
• 
Attēlu vedņa iespējas nevar iestatīt vienlaicīgi ar Viedais filtrs iespējām.
Attēla vednis (fotoattēla stili)