Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
84
84
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
AF režīms
Uzziniet, kā pielāgot kameras fokusu atbilstoši objektiem.
Varat izvēlēties fokusēšanas režīmu atbilstoši objektam - Viens 
automātiskais fokuss, Pastāvīgs automātiskais fokuss un Manuālais fokuss. 
AF funkcija tiek aktivizēta, daļēji nospiežot [Aizvars]. MF režīmā jāpagriež 
objektīva fokusa gredzens, lai manuāli fokusētu.
Vairumā gadījumu var fokusēt, izvēloties Viens AF. Kustīgus objektus vai 
objektus ar nelielām ēnu atšķirībām fonā, ir grūti fokusēt. Tādā gadījumā 
izvēlieties atbilstošu fokusēšanas režīmu.
Ja objektīvam ir AF/MF slēdzis, slēdzis ir jāiestata atbilstoši izvēlētajam 
režīmam. Kad izvēlaties Viens AF vai Secīgs AF, iestatiet slēdzi uz AF. Kad 
izvēlaties Manuālais fokuss, iestatiet slēdzi uz MF.
Ja objektīvam nav AF/MF slēdža, nospiediet [F], lai izvēlētos 
nepieciešamo AF režīmu.
Lai iestatītu automātiskā 
fokusa režīmu,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [F] 
ĺ
 opcija.
• 
Šo iespēju var arī iestatīt, uzņemšanas režīmā nospiežot [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
AF režīms 
ĺ
 iespēja.
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izmantojamā objektīva.