Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
85
Uzņemšanas funkcijas > 
AF režīms
Viens AF
Viens AF piemērots nekustīga objekta uzņemšanai. Daļēji nospiežot 
[Aizvars] fokuss fiksējas fokusa apgabalā. Apgabals iekrāsojas zaļš, kad tiek 
panākts fokuss.
Secīgs AF
Daļēji nospiežot [Aizvars], kamera turpina automātisko fokusēšanu. Kad 
fokusa apgabals ir fiksēts uz objektu, objekts vienmēr atrodas fokusā, pat 
kustoties. Šis režīms ieteicams, uzņemot riteņbraucēja, skrienoša suņa vai 
automobiļu sacīkšu sižetu.