Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
86
Uzņemšanas funkcijas > 
AF režīms
Manuālais fokuss
Varat manuāli fokusēties uz objektu, pagriežot objektīva fokusa gredzenu. 
Funkcija MF asistents ļauj ērti panākt fokusu. Kamēr pagriežat fokusa 
gredzenu, fokusa apgabals palielinās. Kad izmantojat funkciju Fokusa 
maksimizācija, jūsu izvēlētā krāsa parādās uz fokusētā objekta. Šis 
režīms ieteicams fona objekta, kura krāsa līdzīga fonam, nakts sižeta vai 
uguņošanas uzņemšanai.
Lietojot šo funkciju, var iestatīt Skāriena AFAF zona un Saistīt AE ar AF 
punktu
 iespējas.