Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
88
Uzņemšanas funkcijas > 
AF zona
Daudzpunktu AF
Kamera attēlo zaļu taisnstūri vietās, kur fokuss iestatīts pareizi. Fotoattēls 
ir iedalīts divos vai vairākos apgabalos, un kamera veido fokusa punktus 
katrā apgabalā. Ieteicams ainavu fotoattēliem.
Daļēji nospiežot [Aizvars], kamera attēlo fokusa apgabalus, kā redzams 
tālākajā fotoattēlā.
Sejas noteikšanas AF
Kamera vispirms fokusējas uz cilvēku sejām. Var noteikt sejas līdz 10 
cilvēkiem. Šis iestatījums ieteicams cilvēku grupas uzņemšanai.
Nospiežot [Aizvars], kamera fokusējas uz sejām, kas redzamas tālākajā 
fotoattēlā. Uzņemot cilvēku grupu, kamera attēlo fokusu uz tuvākā cilvēka 
seju baltā krāsā, un pārējo cilvēku sejas - pelēkā.