Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
91
Uzņemšanas funkcijas > 
Skāriena AF
Viena pieskāriena uzņemšana
Varat uzņemt fotoattēlu, pieskaroties ar pirkstu. Kad jūs pieskarieties 
objektam, kamera automātiski fokusējas uz objektu un uzņem fotoattēlu.
• 
Neizvēloties fokusa apgabalu, nedarbojas Automātiskā fokusa funkcija.
• 
Objekta izsekošana var neizdoties, kad: 
 
-
objekts ir pārāk mazs
 
-
objekts neregulāri kustās 
 
-
objekts atrodas pretgaismas apstākļos vai uzņem tumšā vietā 
 
-
krāsas un figūras uz objekta un fonā ir vienādi 
 
-
objekts ietver horizontālās figūras, piemēram, žalūzijas 
 
-
kamera ir pārāk nestabila
 
-
jūs pastāvīgi uzņemat fotoattēlus
• 
Kad noteikšana neizdodas, funkcija tiks atiestatīta.
• 
Ja kamera nespēj noteikt objektu, fokusa apgabals tiks atiestatīts.
• 
Ja kamerai neizdosies iestatīt fokusu, fokusēšanas rāmis mainīsies uz sarkanu 
rāmi un fokuss tiks atiestatīts.