Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
93
Uzņemšanas funkcijas > 
Fokusa palīdzība
Fokusa maksimizācija
Manuālā fokusa režīmā izvēlētā krāsa parādās uz fokusētā objekta, lai jums 
palīdzētu fokusēt, pagriežot fokusa gredzenu.
Fokusa 
maksimizācijas 
iespēju iestatīšana,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Fokusa maksimizācija 
ĺ
 opcija.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Līmenis
Iestatiet jutību, lai noteiktu fokusēto objektu.  
(IzslēgtaAugstsNormāls*, Zems)
Krāsa
Iestatiet krāsu, kas parādīsies uz fokusētā objekta.  
(Balta*, SarkanaZaļa)
DMF (tiešais manuālais fokuss) 
Varat pielāgot fokusu manuāli, pagriežot fokusa gredzenu, kad panākts 
fokuss, daļēji nospiežot [Aizvars]. Šī funkcija var nebūt pieejama ar dažiem 
objektīviem.
Lai iestatītu DMF 
funkciju,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 DMF 
ĺ
 
iespēju.
DMF reakcijas iestatīšana
Iestatiet fokusa gredzena reakciju DMF funkcijas izmantošanas laikā. 
Ja jūs izvēlaties Augsts, lai pielāgotu fokusu jāveic nelielas rotācijas ar 
fokusa gredzenu. Ja jūs izvēlaties Zems, lai pielāgotu fokusu jāveic lielākas 
rotācijas ar fokusa gredzenu. Šī funkcija atbalstīta tikai, piestiprinot 
objektīvu, kas atbalsta šo funkciju.
DMF reakcijas 
iespēju iestatīšana,
 
Uzņemšanas režīmā, nospiediet [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 DMF 
reakcija 
ĺ
 iespēju.