Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
94
94
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Izmantojiet optisko attēlu stabilizēšanas opciju (OIS), lai mazinātu kameras 
vibrāciju. OIS var nebūt pieejama ar dažiem objektīviem.
Kameras vibrācija parasti rodas tumšās vietās vai, uzņemot telpās. Tādos 
gadījumos kamera izmanto lēnu aizvara ātrumu, lai palielinātu uzņemtās 
gaismas apjomu, kas var radīt miglainu fotoattēlu. Varat novērst šādu 
situāciju, izmantojot funkciju OIS.
Ja objektīvam ir OIS slēdzis, lai izmantotu OIS funkciju, slēdzis ir jāiestata 
ON pozīcijā.
Lai iestatītu DPOF 
opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [m] 
ĺ
ĺ
  
OIS (pretvibrācijas) 
ĺ
 iespēja.
* Noklusējums
Ikona
Apraksts
Izslēgta: OIS funkcija ir izslēgta. (Šī iespēja var nebūt pieejama ar 
dažiem objektīviem.)
Režīms 1*: OIS funkcija tiek pielietota tikai, daļēji vai pilnībā 
nospiežot [Aizvars].
Režīms 2: OIS funkcija ir ieslēgta.
Optiskā attēlu stabilizēšana (OIS)
Bez OIS labošanas
Ar OIS labošanu
• 
OIS var darboties nepareizi, kad: 
 
-
jūs pārvietojat kameru, lai sekotu kustīgam objektam 
 
-
kamera ir pārāk nestabila 
 
-
aizvaram ir zems ātrums (piemēram, kad izvēlaties Nakts s režīmā) 
 
-
akumulatora uzlādes līmenis ir zems
 
-
jūs uzņemat tuvplāna uzņēmumu
• 
Ja izmantojat OIS funkciju ar statīvu, attēli var būt miglaini OIS sensora 
vibrācijas dēļ. Deaktivizējiet OIS funkciju, kad izmantojat statīvu.
• 
Ja kamera tika sasista vai nokritusi, displejs var būt miglains. Ja tas notiek, 
izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.
• 
Izmantojiet OIS funkciju, tikai kad tas ir nepieciešams, jo šī funkcija patērē 
pārāk daudz akumulatora jaudas.
• 
Lai izvēlnē iestatītu OIS iespēju, iestatiet objektīva OIS slēdzi uz ON.
• 
Šī iespēja var nebūt pieejama ar dažiem objektīviem.
• 
Izslēgta var nebūt pieejama ar dažiem objektīviem.