Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
96
Uzņemšanas funkcijas > 
Diskdzinis (uzņemšanas metode)
Viens
Uzņemiet vienu fotoattēlu, nospiežot [Aizvars]. Ieteicams vispārējiem 
apstākļiem.
Lai iestatītu 
uzņemšanas 
metodi,
 
Pagrieziet dziņa pārslēgu uz H.
Pastāvīgs
Pastāvīgi uzņemiet fotoattēlus, turot nospiestu [Aizvars]. Varat uzņemt 
līdz 4 fotoattēliem (Secīgs normāla) vai 9 fotoattēliem (Secīgs augsts
sekundē.
Lai iestatītu 
uzņemšanas 
metodi,
 
Pagrieziet dziņa pārslēgripu uz J, nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Diska iestatījumi 
ĺ
 Pastāvīgs 
ĺ
 Secīgs augsts vai  
Secīgs normāla.
• 
Ja ir izvēlēts Secīgs augsts, trokšņa samazināšanas funkcija nav pieejama.
• 
Maksimālais uzņemšanas ātrums ir 9 kadri sekundē. Tas samazināsies pēc 
aptuveni 27 uzņēmumiem JPEG formātā, 11 uzņēmumiem RAW formātā.  
(var atšķirties atkarībā no atmiņas kartes specifikācijām).