Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
98
Uzņemšanas funkcijas > 
Diskdzinis (uzņemšanas metode)
Automātiskās ekspozīcijas tveršana  
(AE tveršana)
Nospiežot [Aizvars], kamera uzņem 3 secīgus fotoattēlus: oriģinālo, 
par vienu soli tumšāku un par vienu soli gaišāku. Izmantojiet statīvu, lai 
nepieļautu fotoattēlu miglojumu, kamerai uzņemot trīs secīgus fotoattēlus. 
Varat pielāgot iestatījumus izvēlnē Tveršana iestatīta.
Lai iestatītu 
uzņemšanas metodi,
 
Pagrieziet diskdziņa pārslēgripu uz L, nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Diska iestatījumi 
ĺ
 Tveršana 
ĺ
 AE tveršana.
Ekspozīcija -2
Oriģināls
Ekspozīcija +2
Baltā balansa tveršana (BB tveršana)
Nospiežot [Aizvars], kamera uzņem 3 secīgus fotoattēlus: oriģinālo un 
vēl divus ar dažādiem baltā balansa iestatījumiem. Oriģinālais fotoattēls 
tiek uzņemts, nospiežot [Aizvars]. Pārējie divi tiek automātiski pielāgoti 
saskaņā ar iestatīto baltā balansu. Varat pielāgot iestatījumus izvēlnē 
Tveršana iestatīta.
Lai iestatītu 
uzņemšanas metodi,
 
Pagrieziet diskdziņa pārslēgripu uz L, nospiediet [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Diska iestatījumi 
ĺ
 Tveršana 
ĺ
 BB tveršana.
WB-2
Oriģināls
WB+2
Šo iespēju nevar lietot ar RAW failu formātu. Šīs iespējas izvēlēšana mainīs 
fotoattēla kvalitāti no RAW uz JPEG.