Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
100
100
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
Seadistage võtteintervall ja võtete arv, mis jäädvustatakse automaatselt. 
Kasutage seda funktsiooni tavaliste intervallidega fotode jäädvustamiseks 
selliste sündmuste ajal, nagu kuuvarjutus või päikesetõus.
Intervallvõtte 
jäädvustamiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Intervallvõte 
ĺ
 võtteintervall ja võtete arv 
ĺ
 seadistuse salvestamiseks 
vajutage [o] või [Katik
ĺ
 vajutage foto jäädvustamiseks 
[Katik].
• 
Fotode jäädvustamise ajal peatamiseks puudutage 
.
• 
Jätkamiseks puudutage 
.
• 
Jäädvustamise lõpetamiseks puudutage 
 või vajutage [Katik].
• 
Võtteintervalle saab seadistada sekunditele, kui võtteintervall on lühem 
kui üks minut. Ühest minutist pikemate intervallide puhul saab intervalle 
seadistada ainult minutitele või tundidele.
• 
Kasutage kaugpäästiku kaablit koos statiiviga, et vähendada intervallvõtete 
jäädvustamisel kaamera liikumist.
• 
Ühendage toitekaabel, kui võtteintervall on pikk või võtete arv on kõrge.
• 
Kui võtteintervall on seadistatud ühe minuti ja 10 minuti vahele, siseneb 
kaamera ekraanisäästurežiimi pärast foto jäädvustamise alustamist. Kui 
võtteintervall ületab 10 minutit, siseneb kaamera energiasäästurežiimi 
ning lülitub sisse ja jäädvustab foto automaatselt järgmise intervalli ajal. 
Energiasäästurežiimist loobumiseks vajutage nuppu [Katik].
Intervallvõte