Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
101
101
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
Selleks, et jäädvustada objektist realistlik foto, peaks valguse hulk olema 
püsiv. Kui valgusallikas varieerub, saate te kasutada välku ja saate püsiva 
hulga valgust. Valige sobivad seaded vastavalt valgusallikale ja objektile.
Välgu suvandite 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Välk 
ĺ
suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas: ärge kasutage välu.
A
Nutikas välk: kaamera reguleerib automaatselt välgu heledust 
vastavalt ümbritsevas keskkonnas olevale valguse hulgale.
A
Automaatne: välk lülitub pimedates kohtades automaatselt sisse.
Punasilmsus: välk läheb automaatselt tööle ja ennetab 
punasilmsust.
Sundvälk: välk lülitub automaatselt sisse, millal tahes te 
jäädvustate fotot. (Heledust reguleeritakse automaatselt.)
Täite punane: välk lülitub automaatselt sisse, millal tahes te 
jäädvustate fotot ning ennetab punasilmsust.
Esimene kardin: välk lülitub 
koheselt sisse, kui katik avaneb. 
Kaamera jäädvustab objektist foto 
varasema tegevuse järjekorras 
selgelt. 
Palli liikumise suunas
Ikoon
Kirjeldus
Teine kardin: välk lülitub hetk enne 
katiku sulgumist sisse. Kaamera 
jäädvustab objektist foto hilisema 
tegevuse järjekorras selgelt. 
Palli liikumise suunas
H
Kiire sünktoonimine: kui säriaeg on kaamera 
sünkroonimiskiirusest kiirem (kiireim aeg katiku avamiseks 
ja sulgemiseks), süttib välk mitu korda ülikiiresti. Välk alustab 
süttimist, kui katik avaneb. Seda suvandit saab määrata ainult siis, 
kui paigaldate ühilduva, valikulise välise välgu. (SEF-580A)
• 
Saadaval olevad suvandid võivad võtte tingimustest sõltuvalt erineda.
• 
Kahe välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada.
• 
Kui valite Väljas, sisi ei tööta kaamera välk ega väline välk. Kui te reguleerite 
välgu intensiivsust käsitsi, süttib välk ühe korra ilma eelvälguta.
Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud välkusid. Mitteühilduvate 
välkude kasutamine võib teie kaamerat kahjustada. 
Välk