Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
103
Pildistamisfunktsioonid > 
Välk
Välgu intensiivsuse reguleerimine
Kui välk on sisse lülitatud, reguleerige välgu intensiivsust +/-2 astet.
Välgu intensiivsuse 
määramiseks:
Välgu intensiivsuse reguleerimiseks vajutage võtterežiimis 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Välk 
ĺ
 suvand 
ĺ
 [D] 
ĺ
 kerige 
kiirvalikuketast või keerake navigatsiooninuppu või vajutage 
[C/F]. 
Tagasi
Seadista
Tühista
Välk: Sundvälk
• 
Samuti on võimalk välgu intensiivsuse reguleerimine liuguri lohistamise või 
+/- puudutamisega.
• 
Välgu intensiivsuse reguleerimisest ei pruugi kasu olla järgmistel juhtudel:
 
-
objekt on kaamerale liiga lähedal
 
-
seate kõrge ISO-tundlikkuse
 
-
säriarv on liiga suur või liiga väike
• 
Mõnedes pildistusrežiimides ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Kui te paigaldate kaamerale intensiivsus-reguleeritava välise välgu, lisatakse 
välgule intensiivsuse seaded. 
• 
Kui objekt on välku kasutades liiga lähedal, võib juhtuda, et osa valgust 
blokeeritakse, mis toob kaasa tumeda foto. Veenduge, et objekt on soovitatud 
kauguses, mis varieerub sõltuvalt objektiivist.
• 
Välgust tuleb valgus võib olla blokeeritud, kui objektiivi varjuk on kinnitatud. 
Eemaldage varjuk, et kasutada välku.