Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
104
Pildistamisfunktsioonid > 
Välk
Välgu seaded
Seadistage välgu režiimi, säri väärtust, välgu heledust või mitmikvälku, 
kui paigaldate kaamerale välise välgu. Samuti võite seadistada juhtmeta 
sünkroonimise sisemise või välise välgu juhtimiseks. Välgu seadeid 
toetatakse ainult siis, kui paigaldate ühilduva, välise välgu (SEF-580A).
Välise välgu seadistamine
Välise välgu 
seadistamiseks:
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Välise välgu seaded 
ĺ
 suvand.
Valik
Kirjeldus
Välgu režiim
• 
A-TTL: režiimis A-TTL (täpsem objektiivi kaudu) mõõdab 
kaamera objekti poolt peegeldatavat valgust objektiivi 
kaudu. Seejärel arvutab see vastavalt säri väärtusele 
säriajale optimaalse säri.
• 
Manuaalvälk: välk süttib täisvõimsusel, või on võimalik 
välgu võimsuse manuaalne seadistamine.
• 
Sarivälk: kui vajutate nuppu [Katik], süttib välk mitu 
korda vastavalt teie seatud arvule. 
Välgu EV
Määrake välgu säri, kui välgu režiimiks on A-TTL.
Välgu heledus 
Määrake välgu heledus, kui välgu režiimiks on 
Manuaalvälk.
Sarivälgu 
seaded
Määrakevälkude arv, heledus või sagedus, kui välgu 
režiimiks on Sarivälk.
Kui kaamera ja välgu vahel toimub andmevahetus, saab välise välgu seadeid 
reguleerida kaameralt või välgult. Rakendatakse viimati kasutatud suvandeid.