Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
105
Pildistamisfunktsioonid > 
Välk
Sisemise või välise välgu jaoks juhtmeta sünkroonimise 
seadistamine
Seadistage juhtmeta sünkroonimine sisemise ja välise välgu üksuste 
kaugjutimiseks raadiovõrgu signaali kaudu. Kaugjuhtimissüsteem koosneb 
juhtvälgust, mis on kinnitatud kaamerale ja ühest või mitmest alamvälgu 
üksusest. Alamvälk on määratud ühele kolmest rühmast: A, B või C.
Juhtmeta 
sünkroonimise 
seadistamiseks:
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Sisemine juhtmeta 
välk või Väline juhtmeta välk 
ĺ
 suvand. 
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Kasuta 
juhtmeta välku
Juhtmeta sünkroonimise kasutamise määramine.  
(Väljas*, Sees)
Kanal
Juhtmeta sünkroonimise kanalite seadistamine. 
Saadaval on neli kaugjuhitavat kanalit, mis võimaldavad 
korraga mitme kaugjuhtimissüsteemi toimimist. Samas 
kaugjuhtimissüsteemis olevad juht- ja alamvälgu üksused 
peavad olema seadistatud samale kanalile. 
(Ch. 1Ch. 2Ch. 3Ch. 4)
Grupivälgu 
režiim
Grupile A, B või C välgu režiimi seadmine. Välgu režiimi 
muudatusi peab tegema juhtvälgul. Muudatused 
rakendatakse seejärel alamgruppidele A, B või C ning 
alamgrupid toimivad välgu režiimi (TTL või käsitsi) 
kaugjuhitava süsteemina vastavalt juhtvälgu seadetele. 
• 
A-TTL: Määrake välgu säri, kui välgu režiimiks on A-TTL.  
• 
Manuaalvälk: Määrake välgu heledus, kui välgu 
režiimiks on Manuaalvälk
• 
Väljas: ärge kasutage välu.
• 
Suvandit Välise välgu seaded ei saa valida, kui kasutate funktsiooni Väline 
juhtmeta välk.
• 
Juhtmeta sünkroonimise funktsiooni kasutamise teavet vaadake valikulise 
välise välgu (SEF-580A) kasutusjuhendist.