Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
107
Pildistamisfunktsioonid > 
Mõõtmine
Keskelekaalutud
Keskelekaalutud režiim arvutab laiema ala kui Koharežiim. See võtab kokku 
valguse hulga keskosas (60–80%) ja ülejäänud kaadris (20–40%). See on 
soovitatud situatsioonides, kus objekti ja tausta heleduse vahel on kerge 
erinevus või objekti ala on võrreldes foto üleüldise kompositsiooniga suur.
Punkt
Punkt-režiim arvutab valguse hulga keskel. Kui te jäädvustate fotot 
tingimustes, kus objekti taga on tugev taustvalgus, reguleerib kaamera 
automaatselt säritust, et pildistada objekti õigesti. Näiteks, kui te valite 
Multi-.režiimi tugeva taustvalgusega tingimustes, arvutab kaamera välja, et 
üldine valguse hulk on rohke, mis toob kaasa tumedama foto. Punkt-režiim 
võib seda situatsiooni ennetada, kuna see arvutab välja valguse hulga 
määratud piirkonnas.
Objekt on heledates värvides, samal ajal kui taust on tume. Punkt-režiim on 
soovitatud situatsiooni jaoks, kus objekti ja tausta vahel on suur erinevus 
särituses.