Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
108
Pildistamisfunktsioonid > 
Mõõtmine
Fookusala säriväärtuse mõõtmine 
Kui see funktsioon on sisselülitatud, määrab kaamera automaatselt 
optimaalse särituse, arvutades välja fookusala heleduse. See funktsioon 
on saadaval ainult siis, kui te valite Punkt mõõtmise või Mitu mõõtmise ja 
Valimise AF.
Selle funktsiooni 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Seosta AE AF 
punktiga 
ĺ
 suvand.