Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
112
112
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
Kui te ei suuda suure ereduse kontrastsuse tõttu saavutada kohast säritust 
või te tahate jäädvustada fotot, millel objekt on väljaspool automaatset 
fookusala, lukustage fookus või säritus ja seejärel jäädvustage foto.
Selleks, et lukustada säritus või fookus, reguleerige foto kompositsiooni, 
millel te tahate fokuseerida või arvutage välja säritus ning seejärel vajutage 
[a].
Pärast särituse või fookuse lukustamist, suunake objektiiv sinna, kuhu 
soovite ning vajutage seejärel nuppu [Katik].
Te saate muuta nupule antud funktsiooni fookusluku, säritusluku või nende 
mõlema jaoks. Funktsioon, mis käivitatakse nupu [Katik] poolvajutusega, 
varieerub vastavalt [a] määratud funktsioonile. (lk. 168)
Särituse/fookuse lukk