Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
113
113
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
Eraldage säriala ja fookusala, või liitke need uuesti. See funktsioon on 
saadaval ainult siis, kui Puudutusega AF on seatud suvandile Puudutusega 
AF
.
Puudutage ekraanil ala sellel fokuseerimiseks.
• 
Säri eraldusikoon   ilmub fookusraami ülemisse paremasse serva.
Lohistage   säritusalale.
• 
Fookusala ja säriala eraldatakse.
• 
Fookuse või säri seadete lukustamiseks puudutage ja hoidke igat 
ala.
• 
Fookusala ja säriala liitmiseks lohistage alad kokku.
Säri
Fookus
Foto jäädvustamiseks vajutage nuppu [Katik].
• 
Fookusala ja säriala pöörduvad võtte-eelsesse asendisse.
Kui vajutate [a], kui selle funktsioon on seatud suvandile AEL hoidmine
jääb säri lukku ja säriala ei muutu pärast pildistamist.
Säri/fookuse eraldamine