Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
115
Pildistamisfunktsioonid > 
Videofunktsioonid
Mitmikliikumine
Määrake video esituskiirus.
Esituskiiruse 
suvandite 
määramiseks:
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
ĺ
Mitmikliikumine 
ĺ
 suvand.
* Vaikesäte
Ikoon
Kirjeldus
x0.25: salvestage video, et vaadata seda taasesitusel 1/4 tavakiirusel. 
(Saadaval ainult 640x480 või 320x240 eraldusvõime juures)
x0.5: salvestage video, et vaadata seda taasesitusel 1/2 tavakiirusel. 
(Saadaval ainult 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480, 
või 320x240 eraldusvõime juures)
x1*: salvestage video, et vaadata seda taasesitusel tavakiirusel.
x5: salvestage video, et vaadata seda taasesitusel 5X tavakiirusel.
x10: salvestage video, et vaadata seda taasesitusel 10X tavakiirusel.
x20: salvestage video, et vaadata seda taasesitusel 20X tavakiirusel.
• 
Kui valite muu suvandi kui x1, helisalvestamise funktsiooni ja 
mürakorrektsiooni funktsiooni ei toetata.
• 
Saadaval olevad suvandid võivad võtte tingimustest sõltuvalt erineda.
DIS (värinastabilisaator)
Digitaalse pildistabilisaatori funktsiooni seadistamine.
DIS-funktsiooni 
seadistamiseks:
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
ĺ
DIS (värinastabilisaator) 
ĺ
suvand.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Väljas*
Ära kasuta DIS-funktsiooni.
Sees
Kasuta DIS-funktsiooni.
• 
Kui salvestate video DIS-funktsiooniga, salvestatakse video objektiivi nurgast 
kitsama nurgaga.
• 
DIS-funktsiooni ei toetata, kui paigaldata kalasilm-objektiivi.