Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
11
Sisukord
Müra vähendamine ...............................................................................................  163
Kahvli sätted .............................................................................................................  164
DMF (Otsene manuaalfookus) ...........................................................................  164
DMF-tundlikkus ......................................................................................................  164
Värviruum .................................................................................................................  165
Mürakorrektuur .......................................................................................................   166
Puutega kasutamine .............................................................................................  166
iFn seade ....................................................................................................................  166
Kasutaja kuva ...........................................................................................................  167
Klahvifunktsioonide seadistamine ...................................................................  168
Otsekuva NFC ..........................................................................................................  169
Mobile Link/NFC pildi suurus .............................................................................  169
Ekraani valimine .....................................................................................................  169
Ruudujoon ................................................................................................................   169
AF lamp ......................................................................................................................  170
E-katik .........................................................................................................................  170
Objektiivi nuppude kiirusseaded .....................................................................  170