Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
122
Taasesitus/redigeerimine > 
Failide otsimine ja korraldamine
Failide kaitsmine
Faile on võimalik kogemata kustutamise eest kaitsta.
Taasesitusrežiimis vajutage [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Kaitse 
ĺ
 
Mitmikkaitsmine.
Keerake navigatsiooninuppu või vajutage [C/F], et valida 
fail ning seejärel vajutage [o].
Vajutage [f].
• 
Kaitstud faili ei saa kustutada ega pöörata.
• 
Te saate faili kaitsta otse Taasesitusrežiimis, valides faili ning seejärel vajutades 
[
]. Kaitse eemaldamiseks vajutage [
] uuesti. 
• 
Kaustana salvestatud fotode jaoks vajutage [
], kuna kaust on valitud kõiki 
faile kaitsma.
Lukusta/ava kõik failid
Failide korraga lukustamine või avamine.
Taasesitusrežiimis vajutage [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Kaitse 
ĺ
 
Kaitsta kõiki.
Valige suvand.
Valik
Kirjeldus
Lukusta
Lukustab kõik failid.
Ava
Avab kõik failid.
Tühista
Naaseb eelmisesse menüüsse.