Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
123
Taasesitus/redigeerimine > 
Failide otsimine ja korraldamine
Failide kustutamine
Kustutage faile Taasesitusrežiimis ja kindlustage oma mälukaardil rohkem 
ruumi. Kaitstud faile ei kustutata.
Üksiku faili kustutamine
Teil on võimalik valida üks fail ning see kustutada.
Valige taasesitusrežiimis fail ja vajutage seejärel [n].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
Mitme faili kustutamine
Võimalik on valida ka mitu faili ning need kustutada.
Taasesitusrežiimis vajutage [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Kustuta 
ĺ
 
Mitmikkustutamine.
• 
Samuti, vajutage pisipildi vaates [n] ja valige seejärel 
kustutamiseks failid.
Valige failid, mida te tahate kustutada, keerates 
navigatsiooninuppu või vajutades [C/F] ja seejärel vajuta 
[o].
• 
Vajuta [o], et tühistada oma valik.
Vajutage [n].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
Kõigi failide kustutamine
Te saate korraga kustutada kõik mälukaardil olevad failid.
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
Valige z 
ĺ
 Kustuta 
ĺ
 Kustuta kõik.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.