Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
124
Taasesitus/redigeerimine
Foto suurendamine
Te saate fotosid Taasesitusrežiimis suurendada. Te saate kasutada ka 
Kärpimisfunktsiooni, et lõigata välja osa ekraanil kuvatud pildist ning 
salvestada see uue failina.
Suurendatud ala
Suurendamine (maksimaalne 
suurendus võib resolutsioonist 
sõltuvalt erineda.) 
Täismõõdus pilt
Kärbi
Foto suurendamiseks kerige kiirvalikuketast paremale.  
(Foto suurendamiseks kerige kiirvalikuketast vasakule.)
Toiming
Tehke seda
Liikuge suurendatud alale
Vajutage [D/I/C/F].
Kärpige suurendatud fotot
Vajutage [f]. (salvestatud uue 
failina)
Naaske algupärase pildi juurde
Vajutage [o].
• 
Samuti võite foto vähendamiseks või suurendamiseks sõrmi ekraanil kokku 
või laiali suruda. Samuti võite ala kiireks suurendamiseks teha alal topelt.
toksatuse.
• 
Te saate kerida läbi failide, keerates navigatsiooninuppu, isegi kui foto on 
suurendatud.
Slaidiesituse vaatamine
Te saate vaadata fotosid slaidiseansina, lisada slaidiseansile erinevaid 
efekte ja mängida taustamuusikat.
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
Valige z 
ĺ
 Slaidiseansi suvandid.
Määrake slaidiseansi efekti suvand.
• 
Slaidiseansi käivitamiseks ilma efektita jätkake 4. sammuga.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Esitusrežiim
Määrab, kas slaidiesitust korrata või mitte.  
(Üks esitus*, Korda)
Intervall
Määrab fotodevahelise intervalli. (1 s*, 3 s5 s10 s)
Muusika
Määrab tasutaheli.
Efekt
• 
Määrab fotodevahelise stseenivahetuse efekti.
• 
Efekti tühistamiseks valige Väljas.
Fotode kuvamine