Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
125
Taasesitus/redigeerimine > 
Fotode kuvamine
Vajutage [m].
Valige Alusta slaidiseanssi.
Kuvage slaidiesitus.
• 
Peatamiseks vajutage [o].
• 
Jätkamiseks vajutage uuesti [o]. 
• 
Slaidiesituse seiskamiseks ja taasesitusrežiimi naasmiseks vajutage 
[m].
• 
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [D/I].
Ülesärituse juhise kuvamine
Seadistage foto ülesäritatud alad vilkuma. 
Ülesärituse juhise 
kuvamiseks:
 
Taasesitusrežiimis vajutage [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Ülesärituse 
juhend 
ĺ
 suvand.
Intervallvõtete kuvamine
Kuvage funktsiooniga intervallvõte jäädvustatud fotosid.
Intervallvõtete 
kuvamiseks:
 
Taasesitusrežiimis vajutage [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Intervallvõtete 
esitus.
Automaatne pööramine
Funktsiooniga Automaatne pööramine pöörab kaamera teie vertikaalselt 
jäädvustatud fotod automaatselt ekraani sobivasse, horisontaalasendisse.
Automaatse 
pööramise 
suvandite 
määramiseks:
 
Taasesitusrežiimis vajutage [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Automaatne 
pööramine 
ĺ
 suvand.