Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
126
Taasesitus/redigeerimine
Taasesitusrežiimis on võimalik video esitamine, videost pildi jäädvustamine 
või video kärpimine ja uue failina salvestanine.
Peata
Jäädvustamine
Ikoon
Kirjeldus
/
Kuva eelnevat faili/skanni tagasi. (Iga ikooni puudutamine video 
esitamise ajal muudab skannimiskiirust sellises järjestuses:  
2X, 4X, 8X.)
/
Peata või jätka taasesitust.
/
Kuva järgmist faili/skanni edasi. (Iga ikooni puudutamine video 
esitamise ajal muudab skannimiskiirust sellises järjestuses:  
2X, 4X, 8X.)
Reguleeri helitugevust või vaigista heli. 
Edasi ja tagasi skannimine
Esituse ajal videofailis edasi või tagasi skannimiseks kasutage ühte 
järgnevatest meetoditest.
• 
Puudutage  / . Iga ikooni puudutamine muudab skannimiskiirust 
sellises järjestuses: 2X, 4X, 8X.
• 
Vajutage [C/F]. Iga nupu vajutamine muudab skannimiskiirust 
sellises järjestuses: 2X, 4X, 8X.
• 
Kerige kiirvalikuketast vasakule või paremale. Iga reguleerimisketta 
keeramine muudab skannimiskiirust sellises järjestuses: 2X, 4X, 8X.
• 
Lohistage edenemisribale ilmuvaid pidemeid vasakule või paremale. Te 
saate video taasesituse asukohta muuta.
Videote esitamine