Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
128
Taasesitus/redigeerimine > 
Videote esitamine
• 
3D-režiimis salvestatud videot ei saa kärpida.
• 
Algne video peaks olema vähemalt 10 sekundit pikk.
• 
Kaamera salvestab redigeeritud video uue failina ning säilitab algse video 
muutmata kujul.
Pildi jäädvustamine taasesituse ajal
Vajutage video kuvamise ajal [o] või puudutage   punktil, 
kus soovite pilti jäädvustada.
Vajutage [f] või puudutage Jäädvustamine.
• 
3D-režiimis salvestatud videost ei saa pilti jäädvustada.
• 
Jäädvustatud pildi eraldusvõime on võrdne algse videoga.
• 
Jäädvustatud pilt salvestatakse uue failina.
Video kärpimine taasesituse ajal
Kerige taasesitusrežiimis videoni ja vajutage seejärel [m].
Valige Kärbi videot.
Video esitamise alustamiseks vajutage [o] või puudutage  .
Vajutage [o] või puudutage   punktis, kust soovite kärpimist 
alustada.
Vajutage [f] või puudutage Alguspunkt.
Video esituse jätkamiseks vajutage [o] või puudutage  .
Vajutage [o] või puudutage   punktis, kust soovite kärpimist 
lõpetada.
Vajutage [f] või puudutage Lõpp-punkt.
Video kärpimiseks vajutage [f] või puudutage Kärbi.
• 
Stseeni kärpimist on võimalik reguleerida edenemisribal olevate 
pidemete lohistamisega.
10 
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.