Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
12
Sisukord
Aku tehnilised andmed ........................................................................................... 193
Aku tööiga .................................................................................................................... 194
Patarei/aku tühjenemise sõnum .......................................................................... 194
Märkused aku kasutamise kohta.......................................................................... 194
Ettevaatusabinõud aku käsitsemisel .................................................................. 195
Märkused aku laadimise kohta ............................................................................. 195
Märkusi ühendatud arvutiga laadimise kohta ................................................ 196
Käsitsege akusid ja vabanege neist hoolikalt .................................................. 196