Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
129
Taasesitus/redigeerimine
Töödeldud fotod salvestatakse uute failidena teistesuguste failinimede all. 
Teatud režiimides jäädvustatud fotosid ei saa Pildiredaktori funktsiooniga 
redigeerida.
Piltide 
redigeerimiseks:
 
Kerige taasesitusrežiimis fotoni ja vajutage seejärel [f] 
ĺ
suvand.
• 
Samuti võite taasesitusrežiimis piltide redigeerimiseks valida foto ja vajutada 
seejärel [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Pildi redigeerimine
• 
Teatud pilte ei saa Pildiredaktori funktsiooniga redigeerida. Sel juhul kasutage 
kaasasolevat pildiredaktori tarkvara.
• 
Kaamera salvestab redigeeritud fotod uute failidena.
• 
Fotode redigeerimisel teisendab kaamera fotod automaatselt väiksemale 
eraldusvõimele. Käsitsi pööratud või muudetud suurusega fotosid ei 
teisendata automaatselt väiksemale eraldusvõimele.
• 
Kaustast kuvamisel pole fotode redigeerimine võimalik. Foto redigeerimiseks 
avage kaust ja valige iga foto eraldi.
Foto kärpimine
Puudutage 
 
ĺ
 
.
Ala suuruse kohandamiseks lohistage kasti külgesid.
Ala liigutamiseks lohistage kasti.
Vajutage [f] või puudutage Valmis
Salvestamiseks puudutage  .
Fotode redigeerimine