Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
130
Taasesitus/redigeerimine > 
Fotode redigeerimine
Foto pööramine
Puudutage 
 
ĺ
  .
Puudutage suvandit.
Pööramine : Paremale 90˚
Tühista
Valmis
Vajutage [f] või puudutage Valmis.
Salvestamiseks puudutage  .
• 
Samuti võite taasesitusrežiimis foto pööramiseks vajutada [m] ja valides 
seejärel z 
ĺ
 Pööramine 
ĺ
 soovitud suvand.
• 
Kaamera kirjutab algse faili üle.
Fotode suuruse muutmine
Muutke foto suurust ja salvestage see uue failina.
Puudutage 
 
ĺ
 
.
Puudutage suvandit.
Suuruse muutmine : 10.1M 3:2
Tühista
Valmis
Vajutage [f] või puudutage Valmis.
Salvestamiseks puudutage  .
Suuruse muutmise suvandid erinevad sõltuvalt foto algsest suurusest.