Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
131
Taasesitus/redigeerimine > 
Fotode redigeerimine
Teie fotode reguleerimine
Jäädvustatud fotosid on võimalik korrigeerida heleduse, kontrastsuse või 
värvi reguleerimisega. 
Puudutage  .
Puudutage reguleerimise suvandit.
• 
Kui valisite 
 (Automaatne kohandamine), liikuge sammu 4 juurde.
Ikoon
Kirjeldus
Algne (lähtestab algupärase pildi)
Automaatne kohandamine
Heledus
Kontrastsus
Küllastus
RGB kohandamine
Värvustemperatuur
Säritus
Toon
Suvandi reguleerimiseks kerige kiirvalikuketast või keerake 
navigatsiooninuppu või vajutage [
C/F].
• 
Samuti on võimalk suvandi reguleerimine liuguri lohistamise või +/- 
puudutamisega.
Vajutage [
f] või puudutage Valmis.
Salvestamiseks puudutage  .