Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
135
Raadiovõrk
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Siin on teavet selle kohta, kuidas mõne WLANi levialas olles pääsupunkti 
(AP) kaudu ühendust luua. Kuidas konfigureerida võrguühendust.
WLAN ühenduse loomine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
, 
, või 
.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kuni ilmub Wi-Fi seadistus 
kuva.
• 
Vajutage Teatud režiimides [f], ja valige seejärel Wi-Fi seadistus.
• 
Kaamera otsib automaatselt kasutatavaid pääsupunkti seadmeid.
Valige pääsupunkt.
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Wi-Fi seadistus
Värskenda
• 
Ühendatavate pääsupunktide värskendamiseks valige Värskenda.
• 
Pääsupunkti käsitsi lisamiseks valige Lisa raadiovõrk. Pääsupunkti  
käsitsi lisamiseks peab pääsupunkti nimi olema inglise keeles.
Ikoon
Kirjeldus
Ad-hoc-võrgu pääsupunkt
Turvaline pääsupunkt
WPS-võrgu pääsupunkt
Signaali tugevus
Võrguseadete avamiseks vajutage [F] või puudutage 
.
• 
Kui valite turvalise pääsupunkti, ilmub hüpikaken. WLAN-ga 
ühendumiseks sisestage nõutavad salasõnad. Teavet teksti 
sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine”. (lk. 139)
• 
Kui ilmub sisselogimiskuva, vaadake jaotist „Sisselogimisbrauseri 
kasutamine”
. (lk. 137)
• 
Kui valite ebaturvalise pääsupunkti, loob kaamera kohe ühenduse.
• 
Kui valite WPS-profiili toetava pääsupunkt, valige   
ĺ
 WPS PIN 
ühendus ja sisestage seejärel pääsupunkti seadme PIN-kood. 
Samuti on võimalik WPS-profiili toetava pääsupunktiga ühendada, 
kui valite kaameral   
ĺ
 WPS-i nupuga ühendus ja vajutate 
seejärel pääsupunkti seadme WPS nuppu.
• 
Sama pääsupunkt võib olla loetletud kaks korda erinevate 
sagedustega, kuna teie kaamera toetab topelt sageduse 
funktsiooni.
• 
Kui ilmub andmete kogumise eeskirjade hüpiksõnum, lugege see 
läbi ja nõustuge sellega.