Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
136
Raadiovõrk > 
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Võrgu suvandite seadistamine
Liikuge Wi-Fi sätete kuval pääsupunkti juurde ja vajutage 
[F] või puudutage  .
Valige suvandid ja sisestage nõutav teave.
Valik
Kirjeldus
Võrguparool
Sisestage võrgu parool.
IP seade
Seadistage IP-aadress automaatselt või 
käsitsi.
IP-aadressi määramine käsitsi
Liikuge Wi-Fi sätete kuval pääsupunkti juurde ja vajutage 
[F] või puudutage  .
Valige IP seade 
ĺ
 Käsitsi.
Valige suvandid ja sisestage nõutav teave.
Valik
Kirjeldus
IP
IP-püsiaadress sisestamiseks.
Alamvõrgu 
mask
Alamvõrgu maski sisestamiseks.
Lüüs
Lüüsi sisestamiseks.
DNS-server
DNS aadressi sisestamine.