Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
137
Raadiovõrk > 
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Sisselogimisbrauseri kasutamine
Teatud pääsupunktid, failijagamisteenused ning pilveserverid võimaldavad 
sisselogimisandmete sisestamist sisselogimisbrauseri kaudu.
Ikoon
Kirjeldus
Sulgege sisselogimisbrauser.
Viib tagasi eelmisele leheküljele.
Viib järgmisele leheküljele.
Peatab lehekülje laadimise.
Lehekülje uuesti laadimine.
• 
Sõltuvalt ühendatud leheküljest pole teatud üksuste valimine võimalik. See ei 
viita rikkele.
• 
Leheküljest olenevalt ei tarvitse sisselogimisbrauser pärast sisselogimist 
automaatselt sulguda. Kui see juhtub, puudutage sisselogimisbrauseri 
sulgemiseks 
 ning jätkake seejärel soovitud toiminguga.
• 
Lehekülje mahust või ühenduskiirusest olenevalt võib logimislehekülje 
avamine kesta kauem. Kui see juhtub, oodake, kuni kuvatakse sisselogimisinfo 
aken.